Przedszkole nr 6 w Żaganiu

Szanowni Rodzice!Od 2 do 31 marca 2015 trwa nabór dzieci do żagańskich przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Przypominamy, iż do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. Szczegóły dotyczące miejskich placówek przedszkolnych, terminarz składania wniosków oraz zasady rekrutacji dzieci znajdą Państwo na stronie przedszkola. zagan. pl