POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII PRZYPOMINA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII PRZYPOMINA

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi obecności dzików na terenach peryferyjnych miasta zwracamy się do wszystkich mieszkańców Żagania z apelem o niedokarmianie tych zwierząt. Zarządców nieruchomości prosimy o dodatkowe zabezpieczenie śmietników, a mieszkańców o zamykanie pojemników na odpady.

Dokarmiając dziki zmienia się ich naturalne zachowanie i przyzwyczaja je do takiego sposobu zdobywania pokarmu. Dokarmianie dzików skutkuje poszerzaniem granic ich terytorium, a co za tym idzie ich wędrówkami do miasta, co może być niebezpieczne dla ludzi lub mienia, chorób czy szkód. Drugim czynnikiem, który powoduje takie zachowanie dzików, jest łatwy dostęp do śmietników, z których dziki wygrzebują pokarm.