Pałac Książęcy w Żaganiu
Pałac Książęcy w Żaganiu

W Żaganiu funkcjonuje sześć spółek prawa handlowego, w których udziały posiada Gmina Żagań o statusie miejskim i dzięki którym realizowane są zadania własne gminy. Zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej zajmują się w Żaganiu: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o. o. , Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. , Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. , Pałac Książęcy Sp. z o. o. , Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. Wymienione podmioty prowadzą działalność statutową, lecz dodatkowo silnie wspierają kluby sportowe, stowarzyszenia, żłobki, przedszkola, szkoły, osoby niepełnosprawne z terenu miasta. Największe wsparcie otrzymuje Uczniowski Klub Sportowy “Czarni ” Żagań, który korzysta ze Stadionu Sportowego przy ulicy Karpińskiego 4. W roku 2014 pomoc w tym zakresie z ramienia spółki Pałac Książęcy wyniosła ponad 56 tysięcy złotych. Udostępniono obiekty sportowe również:Żagańskiej Sekcji Lekkoatletycznej,Klubowi Pływackiemu “Żagańskie Boberki “Speleoklubowi “Bobry ” Żagań,Grupie Malinowski Team,Klubowi Sportowemu Ju Jitsu “Shuriken ” Żagań,dzieciom z Jadłodajni i Świetlicy przy Parafii WNMP w Żaganiu,Stowarzyszeniu “Biegam bo Lubię “,dzieciom niepełnosprawnym z Żagania na zajęcia z rehabilitacji w wodzie. Reklama kolejnej miejskiej spółki (MPOiRD) znalazła się na strojach sportowych zawodników UKS “Czarni ” Żagań, na stronie internetowej oraz banerze -przekazana w ten sposób pomoc wyniosła7. 500 złotych. Największą darowizną wsparta została Grupa Kolarska Huragan Żagań (1500 złotych). Pomoc uzyskały ponadto placówki oświatowe, Centrum Kultury w Żaganiu, Żłobek miejski nr 1 w Żaganiu, Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska, Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą “, Wojskowy Klub Sportowy “Sobieski “. Wszystkie przekazane przez miejskie spółki w 2014 roku darowizny dotyczyły osób lub organizacji działających na terenie Żagania. Łącznie pomoc wyniosła ponad 140 tysięcy złotych. Warto podkreślić, iż wspólne działania doprowadziły między innymi do zakupu wózko-pionizatora dla jednej z mieszkanek Żagania. Rozwój naszych spółek prowadzi do poprawy jakości i poszerzenia zakresu oferowanych przez nie usług. Pozwala on również skierować większy strumień środków na pomoc lokalnej społeczności -pozwala zmieniać Żagań na dobre.