Informujemy, że do Urzędu Miasta w Żaganiu wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Z nadesłanej opinii dotyczącej wykonanie budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za rok 2014 wynika, że planowane dochody budżetowe miasta w trakcie roku wzrosły o ponad 975 tysięcy złotych (planowany dochód wynosił 69 301 526,48 złotych, wykonanie – 70 276 627,08 złotych). Dodatkowym sukcesem jest zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę prawie 3 milionów złotych (planowano deficyt na poziomie -5 499 630,34 – wykonanie wyniosło -2 548 529,09).

Również wydatki były niższe o prawie 2 miliony złotych od zakładanych (planowano 74 801 156,82 – wykonano 72 825 156,17). Burmistrz Daniel Marchewka podkreślił, że jest to opinia szczególnie pozytywna, gdyż dotyczy pierwszego zaplanowanego w całości przez niego budżetu. W tym miejscu pragnę podziękować Radzie Miasta Żagań, z którą podjęliśmy prace nad budżetem na 2014 rok, który nazywany był wówczas budżetem kompromisu – powiedział burmistrz. – Dziękuję również moim współpracownikom.