Wniosek Gminy Żagań o statusie miejskim został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Koncepcja przedstawiona przez Żagań znalazła się na 12 miejscu listy rankingowej wśród 57 innych przedsięwzięć wybranych i zaakceptowanych przez MIR (łącznie do konkursu złożono 240 fiszek projektowych).

Przypominamy, że celem konkursu jest wsparcie wybranych gmin, które otrzymają dofinansowanie (do 5 mln zł) na kompleksowe opracowanie Programu Rewitalizacji, w tym rozwiązań i procedur koniecznych w procesie przygotowania pilotażu, tj. szczegółowe analizy, mapy, ekspertyzy, plany działań, pogłębione koncepcje realizacji przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Kwalifikacja do II etapu oznacza uzyskanie wsparcia szkoleniowego i eksperckiego z ramienia Ministerstwa w celu utworzenia programu rewitalizacji dla Żagania w oparciu o nowe wytyczne.

Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym w procesie ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji i działań rewitalizacyjnych w ramach programów nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.