27 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Burmistrz Daniel Marchewka wręczył nominacje 3. nauczycielom. Wśród odbierających akty nadania awansu zawodowego były:

  • Katarzyna Płocka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Żaganiu
  • Agnieszka Truchlewska – Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu
  • Katarzyna Gliniak – Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu

Nauczycielki złożyły ślubowanie potwierdzając je podpisem: “Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej“.

W uroczystości wręczenia awansu uczestniczyli również Dyrektorzy szkół oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Zbigniew Białkowski.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Daniel Marchewka pogratulował i podziękował za dotychczasową pracę na rzecz żagańskiej oświaty – Małgorzacie Kalinowskiej – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu, z okazji Jubileuszu 25 lat pracy.