Justyna Bareła, Gazeta Regionalna, 09.09.2015 roku:

Zwracam się w sprawie taksówkarzy, którzy poinformowali nas, że o tym, gdzie zostanie przeniesiony ich postój na czas Jarmarku, dowiedzieli się z “Regionalnej”. Chciałam zapytać, czy przy okazji planowania organizacji ruchu i postojów na czas imprezy, były, wzorem lat ubiegłych, prowadzone rozmowy także z taksówkarzami? Ktoś weryfikował, ile ich samochodów zmieści się na zapewnionym parkingu?

Odpowiedź wysłana 09.09.2015 roku:

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z uzgodnienia czasowej organizacji ruchu przez Starostę Żagańskiego o zmianach organizacji w ruchu drogowym na 5 dni przed rozpoczęciem “Jarmarku Michała” należy powiadomić mieszkańców Żagania (np. poprzez prasę, radio, Internet, telewizję lokalną). Obowiązek ten został spełniony.

 UM Żagań dodatkowo z własnej inicjatywy w dniu 08.09.2015 roku przygotował ulotkę informacyjną z mapą wskazującą lokalizację nowego postoju TAXI, co nie stanowiło działania obligatoryjnego. Ulotki zostały dostarczone bezpośrednio taksówkarzom na ich miejsce postoju przy zbiegu ul. Brackiej i Długiej.

W zakresie rozmów z taksówkarzami – zawsze brane są pod uwagę wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące kwestii organizacji ruchu. Część taksówkarzy postulowała, aby postój taxi znalazł się przy ul. Keplera, jednak ze względów bezpieczeństwa wprowadzono optymalne rozwiązanie, jakim jest zorganizowanie postoju przy ul. Brackiej, który znajduje się znacznie bliżej obecnego miejsca postoju TAXI. Ponadto, między innymi w wyniku uwag wnoszonych do organizacji ruchu z lat ubiegłych, na czas Jarmarku pozostanie otwarta ul. Jana Pawła II – tutaj także zaważyły kwestie bezpieczeństwa.