Justyna Bareła, Gazeta Regionalna, pytanie telefoniczne z dnia 16 września 2015 roku dotyczyło sposobu rozliczenia programu “Wyprawka szkolna”. 

Odpowiedzi udzielono 16.09.2015 roku: 

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące wyprawki szkolnej informuję, iż złożono 27 wniosków w ramach kryterium dochodowego, natomiast w ramach ustawy o pomocy społecznej wpłynęło 8 wniosków, na łączną kwotę 9.635 złotych.

Liczba wniosków dotyczących uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła 76. Łączna kwota przeznaczonych na tę wyprawkę środków wynosi 29.825 złotych.