Niemal dokładnie 20 lat temu (27 września 1995 roku) została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy naszym miastem a Netphen w Niemczech. Po stronie niemieckiej podpisy złożyli: nieżyjący już burmistrz Ruediger Bartsch i dyrektor gminy Ulf Stoetzel. Natomiast w imieniu mieszkańców Żagania umowę sygnowali: burmistrz Zbigniew Janek oraz przewodniczący rady miasta Michał Zapotoczny. 

Rocznica zbiegła się z wizytą delegacji mieszkańców Netphen w naszym mieście. Podczas trzydniowego spotkania nasi goście skorzystali między innymi z możliwości poznania winiarskich tradycji regionu, zwiedzania Zielonej Góry, czy uczestniczenia w VIII Parafialnych Spotkaniach z Muzami oraz zwiedzania żagańskich zabytków.

W sobotę w otoczeniu sali kryształowej żagańskiego Pałacu Książęcego podsumowano przechodzące już do historii 20-letnie doświadczenie partnerskiej współpracy obu miast. Uroczystość rozpoczął koncert uczniów żagańskiej szkoły muzycznej. W imieniu burmistrza Daniela Marchewki za ten owocny okres podziękowała skarbnik Teresa Łapczyńska, zwracając się do przybyłych gości następującymi słowami:

“Dziękuję władzom oraz mieszkańcom Netphen za partnerstwo na przestrzeni lat 1995 – 2015 i zrealizowane w jego ramach przedsięwzięcia, a w szczególności :

 • za wsparcie przy pozyskiwaniu unijnego dofinansowania zrealizowanych w Żaganiu inwestycji (w tym m.in. budowy miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dosyłowym),
 • za wsparcie finansowe przy remoncie wieży widokowej znajdującej się na Placu Królowej Jadwigi,
 • za dofinansowanie pomnika Keplera przy ul. Jana Pawła II,
 • za przekazanie wozu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu,
 • za współpracę w dziedzinie kultury i sportu,
 • za wymianę młodzieży pomiędzy szkołami,
 • za promocję Żagania w Niemczech,
 • za przekazane doświadczenia w funkcjonowaniu niemieckiego samorządu,
 • za wymianę doświadczeń w sprawach z zakresu gospodarki komunalnej,
 • za budowanie pozytywnych relacji pomiędzy Polakami i Niemcami,
 • a także za wszystkie pozostałe niewymienione działania przeprowadzone w ramach partnerskiej współpracy, których jest niemało.”

Współpracę podsumował także Hermann Steiner przewodniczący stowarzyszenia współpracy miast bliźniaczych z Netphen, który podziękował wszystkim burmistrzom i przewodniczącym żagańskiej rady urzędującym w latach 1995-2015 za wspieranie wszystkich realizowanych działań. Szczególne podziękowania skierował do Mariana Świątka za troskę jaką wykazał przez dwie dekady partnerstwa. Niespodzianką było wygłoszone przez Ulfa Stoetzel przemówienie w języku polskim, w którym odniósł się do początków współpracy i życzył wiele szczęścia mieszkańcom Żagania i dalszego rozkwitu naszego miasta.

W niedzielne przedpołudnie na terenie Parku Książęcego przedstawiciele władz miasta i nasi goście z Netphen zasadzili platana upamiętniającego jubileusz 20-lecia partnerstwa Żagań-Netphen.

Wyjeżdżając w poniedziałkowy poranek goście serdecznie dziękowali za wszystkie spotkania i rozmowy podsumowujące dwudziestolecie współpracy oraz zapowiedzieli plany kolejnych spotkań i rozszerzenie partnerstwa w zakresie wymiany młodzieży i rozgrywek sportowych.