W związku z zakończeniem prac nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Żagań” Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie informacyjno -konsultacyjne w dniu 16.10.2015 roku (piątek) o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 (sala konferencyjna) w Żaganiu.

Celem spotkania jest przedstawienie zaplanowanych działań w ramach planowanego do osiągnięcia celu dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przedstawi dotychczasowe wyniki w zakresie inwentaryzacji emisji szkodliwych substancji oraz propozycję działań zmniejszających emisję, do realizacji przez Miasto Żagań oraz podmioty zainteresowane – we własnym zakresie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w szczególności radnych, zarządców budynków, przedstawicieli instytucji publicznych, jak również przedstawicieli przemysłu i przedsiębiorców.