stack of folded newspapers closeup

Justyna Bareła, Gazeta Regionalna, 27.10.2015 roku:  

Chciałabym zapytać o zestawienie przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chodzi o ilość punktów sprzedaży alkoholu na w przeliczeniu na jednego mieszkańca w mieście. Średnio w Polsce przypada 273 osoby na jeden punkt. Województwo lubuskie zajęło drugi niechlubny wynik w kraju z ilością 237 osób na jeden punkt. W Żaganiu liczba ta wynosi 281 osób na jeden punkt. Dane zostały zebrane na podstawie ankiet wysyłanych przez gminy do PARPA.

PARPA wyszła z apelem do gmin, by zmniejszać ilość punktów sprzedaży alkoholu na tyle, by ne jeden punkt nie przypadało mniej niż tysiąc osób.

Chciałabym zapytać, czy po opublikowanym zestawieniu będą prowadzone jakieś analizy dotyczące ilości punktów sprzedaży alkoholu, po którym mogą zapaść decyzje o zmniejszeniu ilości takich zezwoleń?

Proszę też o dane ile jest łącznie sklepów i lokali sprzedających alkohol w mieście?

Odpowiedź wysłana dnia 28.10.2015 roku:

W Żaganiu są 62 sklepy oraz 26 punktów gastronomicznych sprzedających alkohol. Biorąc pod uwagę liczbę osób zameldowanych w mieście (25 906 osób – dane z dnia 27.10.2015 roku) w Żaganiu przypada 295 osób na 1 punkt sprzedaży alkoholu.