Grzegorz Kozakiewicz, Moja Gazeta, pytania nadesłano 12.11.2015 roku: 

Mam pytanie odnośnie mieszkań komunalnych w naszym mieście. Chciałbym się dowiedzieć iloma mieszkaniami komunalnymi miasto dysponuje, jak wygląda lista oczekujących, na podstawie jakich kryteriów przyznawane są takie lokale. Czy jest już lista na rok 2016? Jak wygląda realizacja listy na rok 2015? 

Odpowiedź wysłana dnia 17.11.2015 roku:  

W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że: 

  1. W administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu znajduje się 1506 lokali komunalnych, w tym 42 lokale użytkowe.
  2. W roku 2015 na listach osób oczekujących na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy Żagań zostało umieszczonych 172 wnioskodawców.
  3. Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Żagań poddawane są ocenie pod kątem spełniania warunków zawartych w Uchwale nr XI/58/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015 roku.
  4. Lista osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy Żagań na rok 2016 zostanie utworzona po zakończonym roku kalendarzowym, w tym też zostanie dokonane podsumowanie realizacji listy z roku 2015 roku.