Spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje podsumowała w piątek 27 listopada inwestycję pod nazwą “Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną”. Zaproszeni goście, przedstawiciele wykonawcy oraz inwestor spotkali się przy ulicy Pstrowskiego, pod którą głównie wykonana została inwestycja, aby podsumować pół roku prac. Wyjątkowy charakter inwestycji sprawiał, że cały jej wysiłek skoncentrował się pod ziemią, zatem nie jest ona widoczna dla mieszkańców, lecz niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego w mieście.

Zakończenia prac i profesjonalnego jej wykonania pogratulował Spółce oraz konsorcjum firm ją realizujących burmistrz Daniel Marchewka. Prezes  spółki ŻWiK Andrzej Pilimon podkreślał, że całość zakończonej właśnie inwestycji pokazuje, jak doskonale współpracują ze sobą miejskie spółki oraz Rada Miasta Żagań – dzięki tej trójstronnej współpracy udało się wybudować kolektor, wykonując równocześnie nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki.

Łukasz Agaś z ramienia wykonawcy, Spółki Molewski, podziękował za współpracę, przedstawił i nagrodził osoby aktywnie uczestniczące w projekcie oraz zaprezentował technologię, przy użyciu której wykonano żagańską inwestycję.

Nowo oddaną nawierzchnię uroczyście otwarto, przecinając wspólnie wstęgę. Ksiądz kanonik Zygmunt Mokrzycki poświęcił inwestycję, życząc miastu jak najwięcej podobnych przedsięwzięć.