27 listopada odbyła się XVI sesja Rady Miasta Żagań, którą z inicjatywy burmistrza Daniela Marchewki rozpoczęto minutą ciszy w hołdzie ofiarom zamachów w Paryżu.

Organizatorzy IV Biegu Niepodległości podziękowali Radzie Miasta Żagań oraz burmistrzowi Danielowi Marchewce za wsparcie i przedstawili filmowe podsumowanie swojej pracy.

W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdań komisji z prac podjętych w okresie międzysesyjnym, dotyczącym między innymi oceny stanu bezpieczeństwa w mieście, które na podstawie mniejszej ilości nielegalnych wysypisk odpadów oraz oceny stanu dróg w mieście, określono jako ulegający poprawie. Komisja Oświaty przyjęła plany budżetowe miejskich placówek kultury. Dyrektor ZGM Bogdan Fryze omówił ogólną sytuację gospodarki mieszkaniowej w mieście, natomiast Sekretarz Miasta Magdalena Wiadomska-Łażewska przedstawiła ideę Centrum Integracji Społecznej, którego utworzenie w mieście pozwoliłoby pomóc ludziom wykluczonym społecznie powrócić na rynek pracy oraz wyprowadzić ich z systemu pomocy społecznej. Pomysł  realizacji podobnego przedsięwzięcia zaproponował na wcześniejszej sesji radny Andrzej Chodań.

W trakcie XVI sesji Rada Miasta Żagań podjęto wszystkie zgłoszone projekty uchwał. Najwięcej uwagi poświęcono uchwale zakładającej ustalenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami w gminie. Burmistrz Daniel Marchewka wyjaśnił, iż w związku z planowaną podwyżką opłat przez odbiorcę odpadów, czyli Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, wzrost kosztów odbioru odpadów jest nieunikniony. Obecnie gmina dopłaca do gospodarki odpadami pół miliona złotych. W przyszłym roku dopłata ta wyniesie 1 250 tysięcy, jeżeli cały ciężar zwiększających się opłat nie zostanie rozwiązany. Rada Miasta Żagań podjęła decyzję o podjęciu proponowanej uchwały i przyjęła stawki wypracowane w trakcie wielu wspólnych spotkań , konsultacji w prowadzonych w przerwie obrad oraz w wyniku wyjaśnień przedstawianych na Komisjach.

Od 1 stycznia 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim wyniosą 12 złotych za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 17 złotych w sposób nieselektywny.