Zachęcamy żagańskie organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PFIO). Nabór do Konkursu trwa do 7 stycznia 2016 roku do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Regulamin konkursu znajdą Państwo tutaj oraz na stronie www.pozytek.gov.pl .