30 grudnia 2015 roku dokonano odbioru inwestycji przebudowy nawierzchni chodnika przy ulicy Emilii Plater w Żaganiu, której całkowity koszt wraz z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 135.288,58 złotych. Roboty wykonywała firma TRANS ODER- PLUS s.c  z Gubina. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników nierówna, spękana nawierzchnia asfaltowa chodnika została zastąpiona kostką brukową.