Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Żagań odbędą się w Sali Narad Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15, w następujących terminach:

Komisja Gospodarki Miejskiej

poniedziałek25.01.2016 r. – godz. 16:00, 

Komisja Budżetu i Finansów

        – wtorek26.01.2016 r. – godz. 16:00,

 Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

        – środa27.01.2016 r.- godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

odbędzie się w Urzędzie Miasta Żagań w pokoju nr 13 w czwartek (28.01.2016 roku) o godzinie 16:00.

Informujemy również, iż najbliższa XVIII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się w piątek 29 stycznia o godzinie 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego.