15 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego doszło do podpisania porozumień w ramach Kontraktu Lubuskiego. Jednym z zaproszonych przez marszałek Elżbietę Polak podmiotów był powstały w 2014 roku z inicjatywy burmistrzów obu miast Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny (poszerzony 26 stycznia 2015 roku o gminy wiejskie). Na arenie województwa lubuskiego powstał w ten sposób silny partner, który może dziś ubiegać się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisane porozumienie otwiera drogę do aplikowania o ogromne fundusze i wspólny rozwój regionu. Trwałość istniejącego pomiędzy czterema gminami partnerstwa doskonale obrazowało dzisiejsze spotkanie, w trakcie którego obszar funkcjonalny w imieniu żarskich partnerów reprezentował Burmistrz Żagania Daniel Marchewka. Jest to historyczny moment – podsumował dzisiejsze wydarzenie włodarz miasta. – Być może dzisiejszy dzień będziemy mogli należycie ocenić dopiero z perspektywy przyszłości. Jest to dla mnie piękny i doniosły moment – zarówno z uwagi na zwieńczenie dwuletnich starań i pracy, jak i z uwagi na osobiste święto. 

Dzięki zawartej umowie partnerskiej samorządy wchodzące w skład porozumienia będą wspólnie aplikować o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Kontraktu Lubuskiego. Projekty Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmują:

  1. utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej – projekt zakłada uzbrojenie strefy przy ulicy Asnyka w Żaganiu oraz wzmożoną promocję gospodarczą regionu m.in. poprzez system szkoleń i utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości – wartość żagańskiego projektu wynosi ok. 7,8 mln zł,
  2. poprawa jakości kształcenia w szkołach gimnazjalnych poprzez rozbudowę zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje informatyczno-techniczne, utworzenie Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości oraz Gimnazjalnej Akademii Technicznej, stworzenie profesjonalnych pracowni – wartość projektu to ok. 600 tysięcy złotych,
  3. kompleksowy program komunikacji, zakładający m.in. stworzenie jednolitych miejsc przesiadkowych na całym obszarze ŻŻOF wyposażonych w tablice elektroniczne (wartość projektu 1,7 mln złotych).

foto: lubuskie.pl