7 marca 2016 roku odbyła się XX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań, przedmiotem której było pilne zabezpieczenie środków niezbędnych do opracowania projektu programu funkcjonalno-użytkowego na obszarze strefy przemysłowej przy ulicy Asnyka, co umożliwi Gminie Żagań o statusie miejskim ubieganie się o ogromne środki unijne w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedstawiony projekt uchwały przewiduje zabezpieczenie 50 tysięcy złotych na opracowanie stosownej dokumentacji.

Radni uczestniczący w dzisiejszej sesji przyjęli również autopoprawkę do przedstawionej uchwały, która zwiększyła środki budżetowe na wykonanie modernizacji fontanny Żabia Studnia. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż wykonanie inwestycji zgłoszonej w ramach Budżetu Obywatelskiego wymaga zapewnienia dodatkowych  55 tysięcy złotych. Radni mieli wiele pytań, na które w imieniu burmistrza odpowiadała Sekretarz Miasta Magdalena Wiadomska-Łażewska, Skarbnik Miasta Teresa Łapczyńska oraz naczelnicy wydziałów merytorycznych. W trakcie XX sesji przyjęto zgłoszony projekt uchwały, co umożliwi niezwłoczną realizację obu zadań, tak aby sprostać oczekiwaniom programów unijnych w zakresie ZIT-ów oraz woli mieszkańców w zakresie remontu żagańskich fontann.