W związku z artykułem Lokalnej gazety powiatu żagańskiego Nr 8 (261) autorstwa Aleksandry Wysokińskiej pod tytułem “Publikacja za pieniądze podatników” pragniemy wyjaśnić nieprawdziwe informacje zawarte w materiale. Na wstępie warto podkreślić, że artykuł napisano na kanwie informacji zebranych w trakcie sesji, nie konsultowanych z wydawcą publikacji, czyli Urzędem Miasta Żagań. Rzetelny dziennikarz w trakcie weryfikacji zdobytych informacji dowiedziałby się, iż broszura jest bezpłatna i nie można jej nabyć (jak informuje Lokalna). Skoro Urząd wydał wspomniane 700 złotych na kolportaż, “Podsumowanie roku 2015” trafiło do Państwa skrzynek. “Po co?” Po to, aby każdy mógł zobaczyć i przeczytać, ile i w jakich dziedzinach wydarzyło się w ubiegłym roku w Żaganiu. Na kolorowym papierze widnieją zdjęcia, na których występuje sam Daniel Marchewka, który przecina wstęgi, czy spaceruje w otoczeniu chociażby senatora Roberta Dowhana (cytat pochodzi z powyższego artykułu). Rozumiemy, że RZETELNOŚĆ nie pozwoliła dziennikarzowi zauważyć, iż w przygotowanym materiale znalazło się 56 zdjęć pokazujących inwestycje miejskie oraz najważniejsze wydarzenia, przy czym osoba burmistrza miasta (uczestnika większości opisanych wydarzeń) znalazła się na 7 fotografiach (!). Jedno z takich zdjęć otwiera publikację, stanowiąc uzupełnienie listu Burmistrza Daniela Marchewki do mieszkańców. Owe “przecinane wstęgi” to jedno zdjęcie ilustrujące zakończenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Żaganiu. Obok umieszczona została szczegółowa informacja na temat inwestycji i działań oświatowych wykonanych w roku 2015, z których można się dowiedzieć, ile miasto wydało w minionym roku na stypendia dla uczniów, modernizację i zakup sprzętu do szkół, jaka była ocena przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w naszych placówkach, jakie najważniejsze wydarzenia oświatowe odbyły się w 2015 roku – te informacje nie zasłużyły jednak na uwagę pani Wysokińskiej…

Świadomi braku merytorycznego zainteresowania mediów zadaniami i inwestycjami prowadzonymi w Żaganiu, przygotowaliśmy dla Państwa „Podsumowanie roku 2015”, w którym przedstawiamy szczegółowe informacje na temat naszej pracy. Docieranie do obywateli z rzetelnymi i wyczerpującymi informacjami na temat wydarzeń oraz inwestycji przeprowadzonych w trakcie minionego roku służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty – zadanie to wpisuje się zarówno w obowiązki gminy wskazane w ustawach, jak również w obowiązek informacyjny, w którym lokalne media nie zamierzają obiektywnie uczestniczyć.

Przygotowana przez Urząd Miasta w Żaganiu publikacja trafiła do Państwa domów (kolportaż objął 70 % powierzchni miasta). Dodatkowo materiały te dostępne są dla Państwa w budynku Urzędu oraz na naszej stronie. Zachęcamy do lektury, gdyż owa “40-stronicowa książeczka” oprócz “spotkań burmistrza” (cytaty pochodzą z artykułu) zawiera wykaz wykonanych w 2015 roku inwestycji wsparty materiałem fotograficznym, informacje dotyczące polityki gospodarczej miasta, współpracy międzynarodowej, współpracy miasta z wojskiem, wykaz dokumentów strategicznych podpisanych w minionym roku, opis wydarzeń kulturalnych i oświatowych wraz z galerią zdjęć, informacje o udzielonych przez miasto dotacjach, osiągnięciach sportowych, pracy burmistrza oraz kalendarium tegorocznych wydarzeń wraz z zaproszeniem. Czujemy się w obowiązku informować Państwa o podejmowanych w Żaganiu działaniach – w sposób nowoczesny, przystępny i obiektywny. Żagań zmienia się na dobre, a my chcemy tę zmianę Państwu pokazać.

Nawiązując do tytułu wspomnianego artykułu informujemy, że wszystkie zrealizowane w roku 2015 inwestycje i wydarzenia wykonane zostały „za pieniądze podatników”. Owych podatników czujemy się w obowiązku informować o sposobie wydatkowania publicznych pieniędzy. Zachęcamy zatem do lektury opracowanego „Podsumowania roku 2015”.