Pytanie nadesłane przez Piotra Piotrowskiego, Gazeta Regionalna, 23.03.2016 roku:  

Mieszkańcy Żagania żalą się na chaos w Rynku, jaki panuje w związku z reorganizacją zasad w ruchu drogowym – stare linie nie są dobrze zmazane a nowe już się częściowo starły.  Czy miasto planuje jakieś działania, w związku z tym?

Odpowiedź wysłana 23.03.2016 roku

W ubiegłym roku oznakowanie poziome w Rynku przesłonięto emulsją, co nie przyniosło trwałych efektów. Obecnie rozważane są trzy propozycje usunięcia starego oznakowania: usunięcie chemiczne, piaskowanie lub frezowanie. Przeprowadzamy próby każdej z tych metod. Równocześnie opracowujemy zmianę organizacji ruchu i planujemy wykonanie prac po Świętach. Całość zostanie wykonana przy odpowiednich warunkach pogodowych, następnie odnowione zostanie nowe oznakowanie.