SONY DSC

15 kwietnia 2016 roku najlepsi mówcy reprezentujący żagańskie szkoły podstawowe spotkali się na 4. Międzyszkolnym Konkursie Oratorskim pod hasłem “Podróżując w świat, podróżujemy w głąb siebie”. Organizatorem przedsięwzięcia po raz kolejny był zespół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu. W zmaganiach ze słowem wzięło udział 12 uczestników, spośród których Jury wybrało zwycięzców:

  1. miejsce – Julia Fornal
  2. miejsce – Anastazja Lipińska
  3. miejsce – Wiktoria Szwarc.

Uczestnicy na wstępie losowali jeden z przygotowanych tematów, a następnie opracowywali wystąpienie, w ramach którego ocenie podlegała zarówno treść mowy (szczególnie jej zgodność z wylosowanym tematem), jak i sposób wykonania – mowa ciała, dykcja, kontakt ze słuchaczami. Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka.