Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcovej w Żaganiu oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Żaganiu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Szczegóły dotyczące naboru oraz dokumentacji wymaganej od kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych znajdą Państwo w ogłoszeniach opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.