23 maja 2016 roku obradowały wspólnie połączone Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Żagań.

Zgodnie z przyjętą zasadą po powitaniu wszystkich obecnych, głos – w ramach Kwadransa Obywatelskiego – oddano mieszkańce Żagania. Poruszyła Ona zasadnicze dwa problemy w mieście: estetykę oraz dostęp do informacji miejskich osób starszych. Pierwsze wskazane przez Mieszkankę zagadnienie zostało szeroko omówione przez wszystkich uczestników spotkania. Wskazano na liczne w ostatnich latach inwestycje w poprawę wizerunku miasta. Burmistrz Daniel Marchewka przypomniał, iż w ubiegłych latach wykonano rewitalizację parku, która objęła m.in. wykonanie nowych ścieżek i nasadzeń, postawienie nowych ławek czy zaplanowane na ten rok remonty fontann. Włodarz podkreślił, iż miasto się zmienia, a jego estetyka ciągle się poprawia, jednak nie można tego osiągnąć w ciągu jednego czy nawet trzech lat. Wymaga to wieloletnich, systematycznych działań, jakie są podejmowane nieustannie. Jako przykład podał między innymi Rondo Czterech Pancernych (Plac Kilińskiego), które w ostatnich dniach zyskało nową szatę roślinną, wykonaną według kompleksowego projektu nasadzeń. Wyjaśniono ponadto, że w zakresie nieestetycznie wyglądających płotów posesji prywatnych, na co zwracała uwagę Mieszkanka, Burmistrz ma ograniczone możliwości ingerowania w prywatną własność. W kwestiach bezpieczeństwa obiektów budowlanych właściwym jest natomiast Nadzór Budowlany, niemniej jednak urzędnicy na bieżąco monitorują całość zabudowy na terenie miasta i w przypadku obiektów stwarzającym zagrożenie, na bieżąco informują odpowiednie służby.

Mieszkanka zwróciła również uwagę, że starsze osoby w mieście nie mają dostępu do informacji, ponieważ nie obsługują internetu, a prasa pisze wyłącznie o wybranych przez siebie tematach. Szeroko omówiono problem wskazując, iż ani Radni Miasta, ani Burmistrz nie mogą wpływać na informacje, które podają media. Podniesiono zatem kwestię powstania ewentualnego informatora miejskiego w formie papierowej – aby dotrzeć z wydarzeniami miejskimi do osób starszych.

Na koniec rozmowy z Mieszkanką poruszony został także problem utrzymania dróg na terenie miasta oraz zieleni, szczególnie w obrębie ulicy Śląskiej. Wskazano, iż nie wszystkiego drogi w jego obrębie stanowią własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Część dróg ma charakter krajowy, część to drogi wojewódzkie, a część stanowią drogi powiatowe. Omówiono potrzeby w tym zakresie, szczególnie akcentując potrzebę remontu ulicy Kolejowej, Buczka i Śląskiej – stanowiących drogi, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

Mieszkance przekazano wydaną publikację przedstawiającą zeszłoroczne inwestycje wykonane w mieście, a także papierowy wykaz zarządców dróg na terenie naszego miasta. W trakcie samych obrad komisji radny Stanisław Kucab przedłożył także wniosek ustny – jednej z mieszkanek – aby w szkołach przeprowadzić pogadankę na temat czystości w mieście.

Z kolei radny Bartłomiej Woś zapytał o koszty prowadzonych na Placu Słowiańskim robót naprawczych (nawierzchni i donic). Wyjaśniono, iż wszelkie prace na Placu Słowiańskim prowadzone są w ramach robót i napraw gwarancyjnych. Miasto z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Prace są na bieżąco monitorowane, a w zakresie dróg uprawniony inspektor nadzoru wykonuje nadzór nad ich zgodnością z projektem i sztuką budowlaną.