18 maja 2001 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu obrała za Patrona szkoły Wielkiego Polaka Jana Pawła II. 25 maja 2016 roku placówka obchodziła Jubileusz 15-lecia nadania imienia.      

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości do kościoła p.w. św. Józefa na Moczyniu w asyście pocztów sztandarowych żagańskich szkół oraz werblistów Państwowej Szkoły Muzycznej w Żaganiu. Mszę św. celebrował ks. dr Wojciech Lechów – Dyrektor /Wizytator diecezjalny przy Kurii Biskupiej, księża kanonicy: Rafał Zięciak i  Grzegorz Polowczyk z Gorzowa Wlkp., ks. Jarosław Stoś – wicedziekan oraz ks. kanonik Roman Litwińczuk – dziekan. Mszę św. uświetnił Żagański Zespół kameralny Con Anima Musica. Na dziedzińcu przed szkołą zaproszeni goście na czele z Burmistrzem Miasta Żagań Danielem Marchewką złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły św. Jana Pawła II. Następnie Tamburmajorki z Klubu Wojskowego w Żaganiu zaprezentowały się w pięknych strojach i ciekawym układzie tanecznym, czym wzbudziły aplauz wśród zgromadzonej społeczności szkolnej i gości. Na zakończenie uczniowie szkoły wypuścili do nieba żółto-białe balony, które miały symbolizować postanowienia oraz prośby dzieci skierowane do Ojca św. Jana Pawła II. Kolejna część uroczystości miała miejsce w Pałacu Książęcym, gdzie Dyrektor szkoły Pani Danuta Urban powitała wszystkich zaproszonych gości. Nie zabrakło życzeń, gratulacji, ciepłych słów skierowanych do całej społeczności szkolnej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Burmistrza Miasta Żagań Daniela Marchewkę. Podczas uroczystości wszyscy mieli okazję obejrzeć film sprzed 15 lat, kiedy szkole nadawano imię Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali się w pięknym programie artystycznym. Były tańce: polonez, taniec góralski, taniec hiszpański, trojak oraz montaż słowno–muzyczny wraz z piosenkami.

Materiał wraz ze zdjęciami przygotowany przez PSP nr 3 w Żaganiu.