30 maja 2016 roku odbyła się XXIII sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie której radni pochylili się nad 13 przygotowanymi projektami uchwał, z których podjęli 12.

Dzisiejszą sesję rozpoczął Burmistrz Daniel Marchewka, który podziękował Teresie Łapczyńskiej, Skarbnikowi Miasta Żagań, za 20 lat pracy na tym stanowisku i nieustającej troski o miasto. Dziękuję za trud, który Pani wnosi, aby finanse Żagania funkcjonowały na najwyższym poziomie – podsumował przełożony, wręczając Teresie Łapczyńskiej ogromny bukiet kwiatów. Andrzej Chodań przypomniał, iż miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć przed laty w decyzji o powołaniu Pani Skarbnik na to stanowisko – decyzji podjętej przez Zbigniewa Janka. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Cyprian Maszlong w imieniu wszystkich radnych złożył Teresie Łapczyńskiej podziękowania za rzetelną i uczciwą pracę na rzecz Żagania. Zaskoczona Skarbnik Miasta podziękowała wszystkim za życzenia i wyjątkowe uhonorowanie jej pracy.

XXIII sesję Rady Miasta Żagań rozpoczęło sprawozdanie prezesa ŻTBS Sp. z o.o. Piotra Kowalskiego na temat działalności spółki. Prezes przypomniał, iż podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie prawidłowej polityki czynszowej, gwarantującej płynność finansową oraz zdolność kredytową spółki. Od tejże oceny zdolności kredytowej uzależnione jest funkcjonowanie podmiotu i jego dalszy rozwój. Od wysokości zobowiązań wobec banków uzależniony jest czynsz ustanowiony w budynkach będących przedmiotem inwestycji spółki. Ponieważ ŻTBS nie jest nastawione na wypłatę dywidendy, wysokość pobieranych od najemców opłat stanowi kalkulację ponoszonych kosztów oraz zaciągniętych kredytów. Średnia cena metra kwadratowego lokalu wynajmowanego od żagańskiej spółki wynosi 9,46 groszy i stanowi cenę zbliżoną do opłat za wynajem obowiązujących na terenie miasta.

Sprawozdania na temat funkcjonowania żagańskich placówek kultury przedstawione zostały na kwietniowej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury. Wówczas dyrektorzy placówek szczegółowo zaprezentowali zadania i imprezy zrealizowane przez podległe im podmioty w roku ubiegłym. Na dzisiejszej sesji Burmistrz Daniel Marchewka podziękował osobom tym za tak prężną pracę na rzecz żagańskiej kultury. – W wyniku dogłębnej analizy istniejącej sytuacji przeprowadzimy zmiany – poinformował włodarz miasta. – Wracamy do tradycji Żagańskiego Pałacu Kultury, chcemy poprawić funkcjonowanie Muzeum Obozów Jenieckich oraz skonsolidować nasze działania w zakresie organizacji imprez. Chcemy postawić kulturę na piedestale i ją pielęgnować. Nadchodzące wakacje pokażą, jak wiele się w tej dziedzinie zmieni i jak bogatą ofertą dla wszystkich dysponuje Żagań.

W trakcie sesji podjęto 12 uchwał, dokonując między innymi zmian w uchwale budżetowej gminy, w wyniku których zwiększono środki na remonty oznakowań ulic, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Placu Generała Maczka oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim.