Firma MPOiRD w Żaganiu jako spółka komunalna, realizując wyznaczone zadania w zakresie utrzymania czystości jezdni i chodników miasta, dokonała planowanego zakupu szwedzkiej zamiatarki chodnikowej BRODD TWIGGY, doczepianej do mini ciągnika Kubota. Powyższy zakup usprawni i przyśpieszy proces utrzymania porządku w mieście. Dzisiaj zamiatarka po raz pierwszy wyjechała na teren miasta, wykonując szkoleniowe przejazdy po chodnikach i deptakach. Nowy nabytek firmy MPOiRD wywołał duże zainteresowanie mieszkańców miasta, którzy „na gorąco” przekazywali swoje opinie na temat utrzymania w czystości reprezentacyjnego centrum miasta, bardzo pozytywnie oceniając podjęte działania i zakup nowej zamiatarki. Zakupiony pod koniec 2015 roku mini ciągnik Kubota był wykorzystywany w sezonie zimowym razem z pługiem i posypywarką soli do akcji odśnieżania. W sezonie wiosenno-letnim urządzenie wykorzystywane będzie do obsługi zamiatarki, dzięki czemu sprzęt spółki MPOiRD w Żaganiu będzie ekonomicznie wykorzystywany przez cały rok kalendarzowy.