12 sierpnia na zaproszenie Burmistrza Daniela Marchewki w żagańskim urzędzie miasta gościła delegacja ZIPH. Tematem rozmów były możliwości współpracy. 

W spotkaniu z burmistrzem uczestniczyli: Prezes Izby Jerzy Korolewicz, Członek Rady profesor Bogdan Ślusarz i Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Stanisław Owczarek. Tematem spotkania były możliwości realizacji wspólnych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości w mieście. Obie strony zgodnie stwierdziły, że istnieje wiele wspólnych płaszczyzn, na których można rozwijać współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego. Ustaliły również, że w najbliższym czasie będzie miało miejsce kolejne spotkanie, na którym przedstawią szczegółowe propozycje możliwych działań. Warto również dodać, że Izba jest już obecna w Żaganiu poprzez realizację projektu dotyczącego doskonalenia jakości kształcenia zawodowego.

Materiał przygotowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.