Ostatniego dnia wakacji rozstrzygnęły się losy największej tegorocznej inwestycji – oczekiwanego remontu ulicy Żarskiej. O podjęciu prac nad wykonaniem nowej i komfortowej nawierzchni ulicy zadecydowało jedenastu obecnych na sesji radnych. Tylko lub aż tylu zjawiło się o godzinie 15:30 w Pałacu Książęcym, aby podjąć ważną dla miasta decyzję. Obecni jednogłośnie poparli zmiany w budżecie, czym potwierdzili realizację remontu ulicy Żarskiej bez potrzeby zaciągania kredytu.

Rozwiązanie takie poparli:
Ewa Adamczyk-Bryszewska, Grzegorz Kuźniar, Wanda Winczaruk, Andrzej Chodań, Jacek Kwarciński, Bartłomiej Woś, Józef Potyrała,Krystyna Hucał, Ryszard Marchewka, Krzysztof Sieńko oraz Krzysztof Omieljańczyk.

Po zakończeniu głosowania Burmistrz Daniel Marchewka podziękował obecnym na sali radnym – Chylę czoła dla obecnej jedenastki. Pomysł remontu Żarskiej był od początku bojkotowany przez pewne środowiska, ale my pracujemy wbrew trudnościom.

Przewodnicząca Rady Miasta Wanda Winczaruk w odpowiedzi na te podziękowania podkreśliła, iż obecność na sesjach jest obowiązkiem radnych wynikającym z uzyskanego od mieszkańców mandatu.