Dobiegła końca inwestycja polegająca na rozbudowie parkingu przy ulicy Żarskiej w Żaganiu pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 6 a ulicą Żarską (z wjazdem od  ulicy Findera).  Uprzednia nawierzchnia parkingu była  nawierzchnią gruntową, zjazd i droga dojazdowa posiadały nawierzchnię z destruktu bitumicznego.  Inwestycja polegała na rozbudowie parkingu z 12 na 18 stanowisk oraz utworzeniu 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych  z jednoczesną wymianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i wykonaniem dodatkowego odprowadzenia wód deszczowych.

Koszt budowy parkingu wyniósł 136.022,91 złotych. Inwestycję realizowano w ramach  budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Wykonawcą zadania jest spółka miejska MPOiRD w Żaganiu.