16 września 2016 roku Łużycki Związek Gmin przy współudziale Urzędu Miasta Żagań, spółki MPOiRD, Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz Nadleśnictwa Żagań zorganizował Ekostację. Na terenie PSP nr 2 przeprowadzono konkursy dla najmłodszych, gry i zabawy, pokazy mody z surowców wtórnych – jednym słowem wszystko, co uczy dzieci zachowań ekologicznych i utrwala prawidłowe wzorce zachowań. Dzieci wzięły udział w sprzątaniu świata. Przeprowadzone konkursy dotyczyły m.in. postępowania z odpadami, poprzez zabawę utrwalając wiedzę najmłodszych mieszkańców Żagania na temat segregacji śmieci.

W festynie zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, udział wzięło ponad 350 osób – uczniowie SP nr 2, uczniowie dwóch klas gimnazjalnych z gimnazjów publicznych w Żaganiu oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad tak ogromną grupą dzieci.

Kolejną atrakcją festynu były konkurencje ekologiczno-sprawnościowe rozegrane na specjalnie przygotowanych stanowiskach. W każdej konkurencji brały udział dwa zespoły, które rywalizowały ze sobą pod względem wiedzy na temat odpadów i sprawności fizycznej. Dzieci wykazały się dużą znajomością zasad segregacji odpadów, a także „sportowym zacięciem”. Najmłodsze dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych.Zaangażowanie dzieci w tego typu akcje jest dowodem na to, że nauka ekologii może przyjmować mniej tradycyjne formy i przynieść dzieciom dużo zabawy.

Na zakończenie festynu wszystkie dzieci biorące udział w „Ekostacji” zostały nagrodzone i zaproszone na poczęstunek. Każdy uczestnik festynu otrzymał również broszurę edukacyjną pn. „Kodeks dobrych praktyk ekologiczny” przygotowaną w ramach kampanii ”Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz!”, realizowanej przez Łużycki Związek Gmin. Kampania jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Celem kampanii jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z gospodarką odpadami.