Niezależnie  od wybranego przez kandydata tematu (priorytetu)  w przedłożonej do Konkursu pracy powinien przekazać pozytywne efekty swojej pracy zawodowej lub charytatywnej. Efekty mogą zostać przedstawione na wielu płaszczyznach, tj. efekty wymierne, czyli co się konkretnie udało oraz niewymierne, osobiste odczucia emocje, zmiany postaw: własnej, klientów bądź innych, istotnych w procesie pomagania osób.

Prace konkursowe można przekazywać drogą pocztową lub osobiście na adres  Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 (z dopiskiem „Społecznik Roku”), a także w formie elektronicznej na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl w terminie do dnia 28 października 2016 roku. Więcej informacji, regulamin konkursy oraz wzory formularzy znajdą Państwo na stronie organizatora.