W sobotę 22 października w Hali Sportowo-Widowiskowej Arena odbyła się uroczystość z okazji pasowania na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. W imprezie wzięło udział 103 uczniów z sześciu klas pierwszych żagańskich szkół podstawowych, którym towarzyszyli rodzice, wychowawcy klas oraz dyrektorzy szkół.

Spotkanie rozpoczęto hymnem państwowym, a następnie życzenia złożyli uczniom i rodzicom Burmistrz Miasta Żagań Daniel Marchewka oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Oświaty Zbigniew Białkowski. Gospodarz miasta przypomniał, że każdy z obecnych doświadczył tego wyjątkowego momentu, w którym stawał się uczniem. Wydarzenie to na zawsze pozostaje w naszej pamięci, dlatego w Żaganiu zyskuje ono wyjątkową oprawę – nie odbywa się w każdej z poszególnych szkół, lecz wszystkie pierwszaki w mieście wstępują w szeregi braci uczniowskiej wspólnie. Opiekunowie dzieci wiążą z tą chwilą wiele nadziei, planów wynikających z przyszłej ścieżki, którą podąży ich pociecha. Daniel Marchewka życzył rodzicom, aby te plany zostały zrealizowane. Zapewnił również, że żagańskie szkoły są doskonale przygotowane do kształcenia dzieci i niczego w placówkach nie brakuje. Nauczyciele zajmują się pracą dydktyczną, poświęcając się kształceniu i rozwijaniu umiejętności dzieci.

Przed przystąpieniem do ceremonii pasowania swoje umiejętności zaprezentowali tancerze  Sekcji Tańca Centrum Kultury w Żaganiu, prowadzonej przez Artura Niezgodę.  Kolejnym i najważniejszym punktem programu było ślubowanie, podczas którego pierwszoklasiści przyrzekali uroczyście: „wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły oraz domu rodzinnego, przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, być wzorowym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie.”

Po ślubowaniu Burmistrz Miasta Żagań dokonał pasowania na ucznia. Podczas ceremonii uczniowie otrzymali od wychowawców i dyrektorów szkół akty pasowania i książeczki ufundowane przez Burmistrza Miasta Żagań.

Na zakończenie uroczystości podziękowania na ręce Burmistrza złożyli rodzice pierwszoklasistów, a następnie wszystkich gości zaproszono do wspólnych zdjęć pamiątkowych, po których dzieci otrzymały od Burmistrza zdrowe soczki oraz bilety wstępu na basen Arena Żagań. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pierwszoklasistom i ich rodzicom.

galeria foto A.Żyworonek

galeria foto Jan Mazur