W związku z ogólnopolską akcją informacyjną “Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez instytucję materiałami, które przynoszą odpowiedzi na pytania rodzące się w sytuacjach, w których przychodzi nam występować w roli pacjenta. Opracowana kampania ma na celu podniesienie świadomości Polaków w zakresie przysługujących im w tym obszarze praw. Trzy specjalnie przygotowane odcinku przypominają, czym jest prawo pacjenta do informacji, prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do intymności i godności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3