Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta na spotkanie, które 3 listopada br. odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań przy Placu Słowiańskim 17. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 i dotyczyć będzie konsultacji programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.