Informujemy, że w dniach 5 – 14.11.2016 roku odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Do dnia 14.11.2016 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, został przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań, która rozpatrzy go na najbliższej sesji 23 listopada 2016 roku.