– Przygotowanie projektu planu trwało rok i wymagało mrówczej pracy – tłumaczył burmistrz Daniel Marchewka podczas nadzwyczajnej sesji samorządu. – Dziękuję za to całemu zespołowi, który nad nim pracował. Projekt spełnia wszystkie wymogi formalne i uwzględnia postulaty inwestora. Teraz nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby „dziura” w Rynku została zagospodarowana.

Radni miejscy zebrali się w trybie nadzwyczajnym w czwartek 29 grudnia, o godz. 15.00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego. Sesja została zwołana, ponieważ jeszcze w grudniu 2016 r. było konieczne przyjęcie kilku ważnych dla miasta uchwał. Wśród nich planu zagospodarowania przestrzennego centrum Żagania. – W planie czytamy, że nie będzie możliwe stawianie obiektów tymczasowych. Czy to oznacza, że nie będzie można handlować w centrum na przykład ze stolika? – dopytywali radni. – Nie, oczywiście, że będzie można handlować na przykład warzywami ze stolika – odpowiedziała Małgorzata Szymańska-Dereń, naczelnik wydziału inwestycji. – Nie będzie za to można stawiać tymczasowych pawilonów, czy bud.

W głosowaniach uczestniczyło 19 na 21 radnych, więc było kworum i wszystkie podjęte uchwały były ważne. Pod koniec sesji doszedł spóźniony radny, który nie zdążył wziąć udziału w procedowaniu, ale podpisał listę obecności.

Radni zajęli się między innymi przeznaczeniem 94 tys. zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który jeszcze w 2016 roku musiał uregulować dopłaty do funduszy remontowych we wspólnotach mieszkaniowych. Zatwierdzili przeznaczenie ponad 189 tys. zł na podatek oraz składki od wynagrodzeń pracowników pięciu szkół oraz miejskiego przedszkola, a także zaklepali dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji na dokończenie modernizacji stacji paliw. Większość uchwał została podjęta jednogłośnie. Jedynie trzech rajców wstrzymało się od głosu przy uchwale, dzięki której rodzice sześciolatków w miejskich przedszkolach nie będą musieli uiszczać opłat za zajęcia dla dzieci w ponadnormatywnym czasie, czyli powyżej pięciu godzin w placówce. Konieczność podjęcia uchwały wynikała z ze zmieniających się przepisów w całym kraju.