Lokalne organizacje i społecznicy z Żagania po raz drugi mogą uzyskać 5 tysięcy złotych na swoje projekty. Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom zaprasza żagańskie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne do zgłaszania swoich projektów i zmianę lokalnego krajobrazu. Aby rozpocząć walkę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać zgłoszenie do 31 stycznia 2017 roku. Spośród nadesłanych propozycji mieszkańcy wybiorą ten, który ich zdaniem warto zrealizować. 

Laureatem ubiegłorocznej edycji programu została organizacja “Muzeum Historii Linii Kolejowych”, która otrzymała grant w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację swoich pomysłów.