O okazywaniu sobie życzliwości i dobra z księdzem Jarosławem Stosiem, proboszczem parafii Nawiedzeni Najświętszej Marii Panny w Żaganiu rozmawia burmistrz Daniel Marchewka.

– Życzliwość jest owocem tego, co jest najświętsze – mówi ksiądz J. Stoś. – Wszyscy mamy w sobie wystarczająco dużo dobra, żeby okazywać je innym. To przejaw kultury duchowej człowieka. Mam bardzo dużo dobrych doświadczeń podczas pracy z ludźmi. Nie widzę różnic między nacjami, jeśli chodzi o życzliwe nastawienie. Jeśli jest jakiś problem, to na płaszczyźnie edukacyjnej. Brak nam śmiałości do cieszenia się dobrem, które spotykamy.

– A jak reagować, gdy spotkamy się z nieżyczliwością? 

– Tylko życzliwością, uprzejmością i dobrocią.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, z okazji Żagańskiego Dnia Życzliwości ze studia “Kocham Żagań”.