Szanowni mieszkańcy,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powodu wstrzymania robót budowlanych obejmujących przebudowę nawierzchni ulicy Żarskiej w Żaganiu wyjaśniamy, iż są one wstrzymane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. W ostatnim okresie odczuwalne było znaczące obniżenie temperatury – w dzień  temperatura oscyluje w  przedziale od  0  do -5 stopni C w nocy spada nawet  do – 10 stopni C.  W trakcie prowadzonych systematycznie przeglądów stwierdzono zamarznięcie (zmrożenie) gruntu na głębokość przeszło 60 cm od poziomu terenu, co uniemożliwia prowadzenie robót ziemnych zarówno ręcznych, jak i mechanicznych. Niemożliwe jest również wykonywanie w temperaturach ujemnych prawidłowego zagęszczania podłoża (niezbędne badania zagęszczania mogłyby być przekłamane zamarzaniem i zaśnieżeniem zagęszczanych podłoży). Większość używanych materiałów budowlanych używanych na zewnątrz powinno stosować się w dodatnich temperaturach np. cementy, mieszanki betonowe, mieszanki bitumiczne. Ujemne temperatury niekorzystnie wpływają także na prawidłowe wiązanie i twardnienie materiałów. Widoczne są również duże wahania temperatur, co także nie wpływa korzystnie na proces budowlany i stosowane materiały. Nawet jeśli prace  rozpoczną się  przy dodatniej temperaturze, nagłe jej obniżenie może spowodować zniszczenie i uszkodzenie wykonanych elementów oraz wpłynąć na ich wytrzymałość. Warunki takie uniemożliwiają prawidłowe pod względem technologicznym wykonywanie  większości prowadzonych robót drogowych. 

Mając na uwadze powyższe informujemy, że prace związane z przebudową nawierzchni ulicy Żarskiej w Żaganiu zostaną wznowione niezwłocznie, przy odpowiednich warunkach pogodowych i ustąpieniu przemarznięcia gruntu.