W poniedziałek (27 lutego) w Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych, w asyście pocztu sztandarowego żołnierze pożegnali kolegów i powitali nowego oficera.

W gronie odchodzących znalazł się kapitan Maciej Kędzia, który po ponad dwudziestu pięciu latach służby zdejmie mundur. Pożegnano również trzech oficerów ze sztabu, którzy zostali wyznaczeni na kolejne, wyższe stanowiska służbowe i będą awansowani na kolejne stopnie. W śród nich znaleźli się major Ireneusz Maślanka, który został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 batalionu remontowego w Żaganiu.

Na kolejne wyższe stanowiska służbowe w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu skierowano dwóch oficerów, kapitana Arkadiusza Czajkowskiego, który dalszą służbę pełnić będzie w batalionie logistycznym brygady oraz kapitana Tomasza Mikołajewskiego, który został szefem sekcji brygady.

Akt mianowania otrzymał major Robert Grudziński, który w związku z wyznaczeniem na nowe stanowisko w dowództwie dywizji został mianowany na pierwszy stopień oficera starszego. W szeregach dowództwa „Czarnej Dywizji” przywitano porucznika Andrzeja Gorczycę, z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, który będzie pełni obowiązki w Wydziale Wsparcia Dowodzenia i Łączności 11LDKPanc. Wszystkim mianowanym gratulował dowódca „Czarnej Dywizji”, generał brygady Stanisław Czosnek.

Tekst i zdjęcia: starszy chorąży Rafał Mniedło