Miasto Żagań wspólnie ze Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz realizuje projekt pt. “Seminarium – rola parków we współpracy terytorialnej” współfinansowany z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest rozszerzenie wiedzy mieszkańców pogranicza w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz wzbudzenie ciekawości i zachęcenie mieszkańców pogranicza do odwiedzania Żagania i Cottbus. Realizacja projektu obejmuje między innymi organizację i przeprowadzenie polsko-niemieckiego seminarium na temat roli parków we współpracy terytorialnej. Do udziału w seminarium zostały zaproszone organizacje zarządzające parkami, samorządowcy i regionaliści z Polski i Niemiec oraz przedstawiciele mediów. Eksperci polscy i niemieccy zaprezentowali podczas swoich wystąpień przykłady i wzorce funkcjonowania parków i zarządzania nimi oraz wpływ na rozwój współpracy terytorialnej. W rolę ekspertów wcielili się: architekt krajobrazu Hagen Engelmann, archeolog Jens Lipsdorf oraz konserwator zabytków Bartosz Idryjan i żagański regionalista Marian Świątek. Dzięki zaprezentowanym wystąpieniom uczestnicy poznali min. zakres ostatnich prac rewitalizacyjnych zrealizowanych w Branitz, zakres prac archeologicznych i ciekawe znaleziska pozyskane podczas ich realizacji, a także historię żagańskiego parku i zakres działań zrealizowanych w ostatnim czasie dla przywrócenia jego świetności. Prezentacje i wystąpienia ekspertów podczas seminarium były tłumaczone symultanicznie. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w zwiedzaniu Pałacu i Parku Książęcego w Żaganiu z przewodnikiem.

Na seminarium dodatkowo został przygotowany informator dotyczący Parku Książęcego w Żaganiu oraz Parku Pücklera w Branitz, w którym zaprezentowana jest historia i funkcjonowanie obu parków, by przybliżyć ten fragment dziedzictwa kulturowego mieszkańcom po obu stronach granicy. Dodatkowo w informatorze zostały zamieszczone informacje o najważniejszych atrakcjach Żagania i Cottbus oraz krótka historia obu miast. Informator otrzymali wszyscy uczestnicy seminarium, a dodatkowo będzie on dostępny dla osób odwiedzających parki w Żaganiu i Branitz oraz Cottbus. W Żaganiu publikacja jest dostępna w Centrum Informacji Turystycznej, a w Cottbus od maja będzie dostępna w biurze parku Branitz i w informacji turystycznej w Cottbus.