Informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań prowadzone będą strzelania dzienne i nocne (zgodnie z nadesłanym komunikatem będą się one odbywały w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku). Ponieważ działanie te stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które lekceważą zakaz wstępu na teren poligonu przypominamy, że na terenie OSPWL mogą przebywać wyłącznie osoby do tego uprawnione. Każda inna osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazywana do dyspozycji Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Granice obiektów wojskowych są oznaczone tablicami, które jednoznacznie informują o bezwzględnym zakazie wstępu. Są to miejsca niebezpieczne.