Mimo upału pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych wciąż pracują przy budowie chodnika i skweru w Rynku, w miejscu zasypanej dziury. Pod koniec września teren powinien już być zagospodarowany.

Przypomnijmy, rozkopany teren, zasłonięty przerdzewiałym, blaszanym płotem straszył w samym centrum Żagania przez dziewięć lat. Plac został sprzedany przez ówczesne władze miasta firmie Poli-Eco w 2008 roku. Na działce o powierzchni 1.180 metrów kwadratowych miała powstać galeria handlowa. Jednak po wykonaniu wykopów pod odkrywkę archeologiczną ruch na placu zamarł, a budowa nigdy się nie rozpoczęła. Mimo tego przedsiębiorca przez 9 lat płacił opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza wpłata roczna wraz z podatkiem wynosiła 366 tys. zł. Kolejne opłaty ustalono na 3 proc. ceny gruntu z podatkiem VAT, czyli 43.920 zł rocznie, płatne do 31 marca każdego roku. Razem przez dziewięć lat uzbierało się 761 tys. zł.

Decyzja o przejęciu „dziury” przez miasto zapadła podczas sesji nadzwyczajnej w środę 17 maja 2017 roku. Dotychczasowy właściciel zawarł u notariusza umowę przedwstępną z prywatnym przedsiębiorcą na sprzedaż działki, za 560 tys. zł. – Skorzystaliśmy z prawa pierwokupu – tłumaczy burmistrz Daniel Marchewka. – Chcieliśmy przywrócić działkę w centrum naszemu miastu i zagospodarować ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

W miejscu, w którym straszyła dziura powstanie skwer z ławeczkami.

(mt)

Fot. Małgorzata Trzcionkowska

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.