W czwartek 10 sierpnia o godz. 15.30 w trybie nadzwyczajnym, w sali Kurlandzkiej zbiorą się radni miejscy. W porządku obrad zmiany w budżecie i wieloletnie prognozie finansowej, a także ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.