8 listopada w PSM W Żaganiu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli. W Auli PSM przy ul. Piłsudskiego 12 spotkali się nauczyciele i uczniowie klas skrzypiec uczestniczący w wykładzie i warsztatach metodycznych prowadzonych przez mgr Elizę Schubert – Kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary PSM I st. im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu, koncertmistrza orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu.Temat spotkania: „Problemy aparatu prawej i lewej ręki w początkowym nauczaniu gry na skrzypcach”. W budynku szkoły przy ul. Pomorskiej 14 – sala nr 23 spotkali się nauczyciele i uczniowie klas wiolonczeli. Wiolonczeliści pracowali pod kierunkiem dr Tomasza Lisieckiego – Akademia Muzyczna w Poznaniu. Temat spotkania: „Technika gry na wiolonczeli – droga do mistrzostwa”. W spotkaniach metodycznych wzięli także udział nauczyciele ze szkół muzycznych naszego regionu: Zielonej Góry, Szprotawy, Żar, Gorzowa Wielkopolskiego, Strzelec Krajeńskich, a nawet Leszna i Tarnowa Podgórnego.

(Źródło: PSM Żagań)

galeria foto Adam Żyworonek