Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Żagań odbędą się w poniedziałek 27 listopada 2017 roku o godz. 16.00.

W sali nr 13 Urzędu Miasta Żagań zbiorą się radni: Komisji Budżetu i Finansów,

Komisji Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty  i Kultury.