„Rozebrałem, bo mnie naciskali” Lokalna z 24.11.2017 r. Ukazała się w sprzedaży 23.11.2017 r.

  1. Przypomnijmy, że „rozbieranie kiosku” stojącego na miejskim gruncie trwało od wielu miesięcy i miało kilka terminów: marzec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017 r. Ostatecznie trwało aż 8 miesięcy. To bardzo dużo czasu na dopełnienie wszystkich koniecznych formalności.
  2. Cytat z publikacji Lokalnej „Radny Piotr łoś ze łzami w oczach dokonywał rozbiórki (7.11.2017 r.) znanego kiosku przy ul Kochanowskiego”. Na zdjęciu z happeningu rozbierania kiosku w „Gazecie Lubuskiej” z 8.11.2017 r. na zdjęciu autorstwa Lucyny Makowskiej pozują z uśmiechem: od lewej Stanisław Kucab – radny miejski i pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Andrzej Katarzyniec – kandydat na burmistrza Żagania, były prezes MPOiRD, radny powiatowy i pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu, Piotr Łoś – radny miejski i starosta powiatowy Henryk Janowicz.
  3. W happeningu czynnie uczestniczył starosta powiatowy. Można przypuszczać, że jako organ nadzoru doskonale wiedział, że przed rozbiórką konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia.
  4. Zarząd powiatu już 30 października 2017 r. podjął uchwałę o bezprzetargowym oddaniu w dzierżawę gruntu powiatowego o podobnej powierzchni, jak pod rozebranym kioskiem, również przy ul. Kochanowskiego. Dzierżawa opiewa na 144 zł miesięcznie. Autorka tekstu Aleksandra Wysokińska nie zadała sobie trudu, aby sprawdzić, czy na przykład za grunt pod pawilon wielkości kiosku, przy Starostwie Powiatowym przy ul. Dworcowej najemca płaci również 144 zł?
  5. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę kiosku wpłynął do Miejskiego Konserwatora Zabytków 15 listopada, a więc 8 dni po dokonanej rozbiórce (7.11.2017 r.) i tym samym był bezprzedmiotowy. Nie jest więc prawdziwe stwierdzenie (autorki tekstu? Radnego Łosia?), że „W chwili obecnej pozwolenie stało się bezprzedmiotowe”.
  6. Sprawa z urzędu została została skierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jego zwierzchnikiem, jak również administracji zespolonej w powiecie jest starosta powiatowy Henryk Janowicz, pełniący w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego funkcję pracodawcy.

    „Radny Piotr łoś ze łzami w oczach dokonywał rozbiórki (7.11.2017 r.) znanego kiosku przy ul Kochanowskiego”. Happening z rozbierania kiosku w „Gazecie Lubuskiej” z 8.11.2017 r. (strona 1) na zdjęciu autorstwa Lucyny Makowskiej pozują z uśmiechem: od lewej Stanisław Kucab – radny miejski i pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Andrzej Katarzyniec – kandydat na burmistrza Żagania, były prezes MPOiRD, radny powiatowy i aktualny pracownik Starostwa Powiatowego w Żaganiu, Piotr Łoś – radny miejski i starosta powiatowy Henryk Janowicz.