Mamy budżet na 2018 rok!

Radni miejscy zatwierdzili plan dochodów i wydatków miasta na przyszły rok, przygotowany przez burmistrza. Głosowali w pełnym, 21 osobowym składzie. 17 było za. Przeciw był jedynie radny Piotr Łoś. Stanisław Kucab, Zbigniew Janek i Dariusz Jadach wstrzymali się od głosu. Sesja odbyła się w czwartek 28 grudnia 2017 r. Zaczęła się o godz. 10.00, a trwała do ok. 16.40.

Przychody Żagania zostały określone na prawie 103,7 mln zł. Wydatki na 121,5 mln zł. W tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią ok. 28,33 mln zł. Różnice między dochodami, a wydatkami wynikają z tego, że miasto pozyskało znaczne środki z Unii Europejskiej. Aby je zrealizować, najpierw musi w całości za nie zapłacić. Stąd konieczność zaciągnięcia kredytu. Dopiero po ich zakończeniu do kasy wpłyną dotacje unijne, a pożyczkę będzie można oddać bankowi.

Podczas omawiania projektu budżetu na 2018 rok najwięcej czasu poświęcono autopoprawkom, które zwiększyły wcześniej zakładany plan finansowy o 2,364 mln zł. W tej kwocie znalazły się 194 tys. zł na przebudowę ciągu pieszego przy ul Pomorskiej, 200 tys. zł na pierwszy etap przebudowy ulicy Mickiewicza, 300 tys. zł na modernizację jezdni i budowę parkingu przy ul. Sobieskiego. Początkowo na ten cel miało być 750 tys. zł, jednak burmistrz Daniel Marchewka wniósł o zdjęcie z tej kwoty 450 tysięcy złotych, które są konieczne do rozpoczęcia przebudowy placu generała Maczka. – Odbył się przetarg i wyłoniono wykonawcę – zaznaczył burmistrz. – Jednak przedsięwzięcie jest bardziej kosztowne, niż przewidywaliśmy. W ciągu roku zrobimy wszystko, aby znaleźć pieniądze i wykonać inwestycje przy ul. Sobieskiego.

200 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację chodników przy Waryńskiego, 100 tys. zł za pierwszy etap przebudowy ul. Sosnowej, 50 tys. zł na przebudowę ul. Nocznickiego w rejonie PSP 5, 65 tys. zł na chodnik przy Staszica, 80 tys. zł na chodnik przy Cichej, 150 tys. zł na budowę nawierzchni ul. Prusa, 75 tys. zł na modernizację chodnika przy Rzeźnickiej, 350 tys. zł na drugi etap prac przy Środkowej, 150 tys. zł na budowę chodników przy Pluty.

Wśród autopoprawek znalazła się m.in. budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym. To ściana pamięci na cmentarzu z niszami, w których umieszcza się urny z prochami po kremacji. W tegorocznym budżecie na ten cel było 60 tys. zł, ale z tej kwoty tylko 2,5 tys. zł poszło na plany. Budowaną ścianę zniszczyli wandale i trzeba będzie usunąć ślady ich „działalności”, a zapłata wykonawcy nastąpi w 2018 roku. W autopoprawce na ten cel znalazło się 57,5 tys. zł.

W przyszłym roku 36 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację oświetlenia ul. Pomorskiej, a 130 tys. zł na budowę punktów świetlnych na terenie miasta.

Ważną inwestycją z udziałem dotacji unijnych, kontynuowaną w 2018 roku będzie nie tylko modernizacja pałacyku przy ul. Jana Pawła II, po dawnej bibliotece, ale również placu gen. Maczka, elewacji Pałacu Książęcego wraz z oświetleniem obiektu, budowa nowego placu zabaw w parku, który zyska również nowe oświetlenie, monitoring i ogólnodostępną internetową sieć bezprzewodową. Uzbrojenie i drogi zyska strefa przemysłowa przy ul. Asnyka. Będą też programy edukacyjne realizowane w szkołach. W sumie projektów unijnych będzie aż siedem.

W przyszłym roku miasto planuje pilotażowy program bezpłatnego transportu na terenie miasta. Na ten cel w budżecie zapisano 900 tys. zł. Będzie on powiązany z całym pakietem przedsięwzięć, m.in. kartą mieszkańca. – W skrócie autobusy będą jeździły po zachodzących na siebie okręgach i poruszały się na przykład co pół godziny, nawet w soboty i niedziele – tłumaczył burmistrz. – Dzięki temu starsze osoby będą mogły dotrzeć do sklepów, do lekarza, czy na rehabilitację, zaś dzieci i młodzież do szkół. Bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona na próbę w czasie wakacji, a w pełni może zacząć działać od 1 września.

Ten pomysł nie spodobał się radnemu Jadachowi, który przekonywał, że bezpłatna komunikacja nie jest w mieście potrzebna. Lepiej dopłacić na przykład wszystkim mieszkańcom miasta do opłat za wodę i ścieki. Radny kilkakrotnie podkreśli, że jego zdaniem w ten sposób zapanuje sprawiedliwość społeczna…

Burmistrz przypomniał, że opłaty za wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców Żagania na przyszły rok zostały obniżone o blisko złotówkę. Zaś bezpłatna i dobrze zorganizowana komunikacja jest niezwykle potrzebna najsłabszym mieszkańcom Żagania, czyli dzieciom i osobom w starszym wieku.

Radny Łoś złożył na sesji aż cztery poprawki do budżetu, które zostały odrzucone większością głosów radnych.

Burmistrz podkreślił, że uchwalony plan finansowy jest efektem kompromisu. – Budżet na 2018 rok jest dobrze zaplanowany i biorę na siebie odpowiedzialność za niego – zaznaczył D. Marchewka. – Łatwo jest krytykować bez ponoszenia za to odpowiedzialności.

Małgorzata Trzcionkowska

Fot. Adam Żyworonek

Budżet na 2018 rok został przyjęty większością głosów.

©℗ Materiał oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu i zdjęć tylko za zgodą Urzędu Miasta Żagań.