– Kontrolujemy wszystkie punkty sprzedaży fajerwerków w mieście – mówi starszy kapitan Paweł Grzymała, rzecznik żagańskich strażaków. – Apelujemy do wszystkich o rozsądek w sylwestrową noc i nie tylko.

Strażacy proszą rodziców, aby nie pozwalali używać fajerwerków swoim nieletnim dzieciom. Sami też nie powinni ich odpalać, gdy są pod wpływem alkoholu. Przypominają, że można strzelać z petard, rakiet, baterii, itp. tylko w bezpiecznych miejscach i w wyznaczonych terminach. Można je puszczać w Sylwestra, tym czasem w Żaganiu wybuchy rac słychać było już od środy 28 grudnia.

Przed niebezpiecznym zachowaniem przestrzegają również policjanci, którzy zaznaczają, że niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do oparzeń, skaleczeń głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu. To  materiały wybuchowe i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Odpalanie petard w innym czasie niż noc sylwestrowa może być uznane jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu lub zakłócanie spoczynku nocnego.

Policja radzi: gdy kupujesz fajerwerki, sprawdź czy: ich obudowa nie ma wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna, elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają, lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem, podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi, instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Podczas ich używania należy: upewnić się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta.  Zwróć uwagę na ostrzeżenia. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem – stań z boku i trzymaj źródło ognia w wyciągniętej ręce. Wybierz miejsce, w którym – korzystając z fajerwerków – nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

Gdy jesteś świadkiem sprzedaży wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny, czy zakłócanie porządku zgłoś na policję. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze.